Знаеш како викаат…

Волкот е дебел во вратот зошто сам си ја врши работата

Народот тука е особено мудар, само генијалци наоколу. Таа мудрост е преточена во песни, ора, поезија, народни поговорки… Ако сакате да знаете со каков народ си имате работа, слушнете ги неговите поговорки.

Advertisement
Scroll to top